Orgány společnosti

Představenstvo společnosti:

Ředitel společnosti: Ing. Rostislav Jireš

Předseda představenstva: Ing. Martin Puš

Místopředseda představenstva: Mgr. Lucie Potůčková

Členové představenstva: PhDr. Romana Lišková, Petr Hable

 

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady: Miroslav Kodydek

Členové rady: Ing. Hana Masáková, Zdeněk Podal

orgány spolenosti